petitie

Een aantal oud (kandidaat)-leden van de cliëntenraad van de Stichting Samen Veilig Midden-Nederland vinden dat de cliëntenraad van SVMN:

  • Onvoldoende onafhankelijk is
  • Geen/onvoldoende binding heeft met de cliënten van SVMN
  • Niet/onvoldoende uitvoering geeft aan de taken van een cliëntenraad zoals vastgelegd in de Wet medenzeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (WMCZ2018)
  • Het bestuur geen zicht zou moeten hebben op de mailbox van de cliëntenraad
  • De voorzitter van de cliëntenraad door de leden van de cliëntenraad gekozen moet worden en niet door het bestuur aangesteld en betaald behoort te worden.
  • Cliëntambassadeurs ten onrechte de indruk wekken onafhankelijk te werken en lid te zijn van de cliëntenraad.

Omdat de Raad van Bestuur en de cliëntenraad de deur dicht hield om hier een verbeterslag te maken, zijn we een procedure gestart bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Deze onafhankelijke commissie neemt beslissingen in geschillen besturen en cliëntenraad. Op grond van Art. 13 lid 6 WMCZ2018 kan een representatief te achten delegatie een verzoek bij de LCvV indienen om de cliëntenraad te ontbinden. 

Zie ook RTV UtrechtClientenraad Samen Veilig handelt in strijd met de wet

Na ontbinding van de huidige cliëntenraad en ontslag van de voorzitter, willen we graag een nieuwe cliëntenraad vormen:

  • Transparant
  • Onafhankelijk
  • Kritisch samenwerkend
  • Betere verbinding met de cliënten van SVMN

Daarom vragen wij (ex)cliënten de petitie te ondertekenen. Alvast hartelijk dank. 

Petitie: https://petities.nl/petitions/onafhankelijke-clientenraad-samen-veilig-midden-nederland?locale=nl