Kandidaten

Profielschets leden cliëntenraad

Wij, als cliëntenraad, vinden het belangrijk dat iemand in verbinding kan/durft te staan met de organisatie om op deze wijze verbeteringen door te kunnen voeren. Deze goede samenwerking is cruciaal in wat wij als cliëntenraad willen bereiken, namelijk door het inzetten van onze ervaring kwaliteitsverbetering door te voeren in de instelling.

Kwaliteiten die leden van de cliëntenraad hebben:

 • goed kunnen luisteren
 • kunnen invoegen
 • commitment kunnen geven op de koers die wij tot nu toe hebben uitgezet
 • voldoende tijd om deel te nemen aan de 6-8 vergaderingen per jaar en op afroep beschikbaar zijn
 • emotionele afstand van de eigen casus om objectief deel te nemen
 • integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel
 • teamgeest
 • inspirerend, stimulerend en adviserend vermogen
 • vermogen om kritisch te zijn
 • verbinding kunnen leggen met de achterban

De leden van de cliëntenraad zijn (ex)-cliënten van jeugdzorg uit de regio Utrecht en Food Valley. Wij zijn nog op zoek naar vertegenwoordigers uit de regio en/of (ex)-cliënten van:

 • Flevoland
 • Veilig Thuis
 • Pleegouders