Koers 2021-2022

Voor 2021 en 2022 hebben we ons de volgende prioriteiten gesteld om verder uit te werken en tot een resultaat te brengen.

Cliëntenkrant

Wij hebben een planning gemaakt welke ernaar toe werkt om in het eerste kwartaal van 2022 de eerste oplage te maken van de cliëntenkrant. Dit zal een krant zijn voor de cliënten van Samen Veilig Midden Nederland. De informatie bestaat uit resultaten van voorgaande jaar, waardoor een jaarverslag overbodig is geworden. Ook zullen er interviews worden afgenomen, feiten en cijfers gedeeld, tips gegeven en actuele ontwikkelingen gedeeld. De krant wordt verspreid onder alle cliënten voor een zo groot mogelijk bereik. De lay-out hebben we in eigen beheer en informatie halen we zelf op.

Enquêtes/Vragenlijsten

Elk jaar pakken we een belangrijk onderwerp om onze achterban op te bevragen. Dit jaar stellen we een enquête op over de overdracht Raad voor de Kinderbescherming naar Samen Veilig. Hierbij hebben we interesse in hoeverre de adviezen van de RvdK daadwerkelijk worden overgenomen door Samen Veilig en op welke punten (grote) verschillen zitten. Andere onderwerpen waar onze interesse naar uitgaat zijn 'gronden voor uithuisplaatsing', 'ervaring verschil dwang en drang' en 'verwerking reacties op concept rapportages'.

Bijeenkomsten

In 2022 willen we onze eerste bijeenkomst organiseren door middel van een spiegelgesprek. Een spiegelgesprek is een thema welke we aansnijden en bespreekbaar maken met cliënten en eventueel medewerkers en/of gasten op uitnodiging. Het thema voor dit jaar is 'waarheidsvinding'. We willen het gesprek aangaan hoe dit handen en voeten kan worden gegeven. Wat is belangrijk voor de cliënt om het gevoel te hebben dat de 'situatie/waarheid' er wel toe doet. We willen in gesprek met medewerkers hoe zij dit tot nu toe oppakken. Andere bijeenkomsten die we nog willen organiseren zijn themabijeenkomsten waarbij we een bepaald onderwerp toelichten en gastsprekers uitnodigen die affiniteit hebben met het onderwerp. Onderwerpen als rapportages, melding Veilig Thuis, eerste contact met Samen Veilig en het werken met de STEM app.

Pagina op de website

Het komende jaar gaan we ons toeleggen op de inhoud en vormgeving van de pagina van en over de cliëntenraad en een eigen website. Hierbij kijken we bij andere organisaties als de William Schrikker, hoe zij zichzelf presenteren online. Onze plannen en wensen zullen we aan de organisatie voorleggen en laten doorvoeren.

Sfeerverslagen

Wij willen van de vergaderingen een sfeerverslag presenteren. Dat betekent dat er wordt geschreven alsof je er zelf bij bent geweest. De sfeer wordt gepakt en een indruk gegeven. Op deze wijze wordt het zakelijke plezierig overgebracht. Het doel van deze weergave van vergaderingen is om potentiële leden te prikkelen zichzelf voor te dragen voor de cliëntenraad.

Eigen mail

Wij als cliëntenraad zullen een eigen mailadres in het leven roepen, welke genoemd zal worden in de cliëntenkrant en op de website. Dit zal onze positie versterken als onafhankelijke cliëntenraad en het contact met de achterban versterken. Leden van de cliëntenraad zijn herkenbaar en vindbaar op de website en beschikken over een eigen mailadres.