Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden in voorlopige voorziening

Uitspraak in voorlopige voorziening LCvV

Vandaag heeft de voorzitter van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) uitspraak gedaan in het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening.

De voorzitter komt tot de conclusie dat er geen spoedeisend belang bestaat, omdat SVMN al aan de gevraagde voorziening voldaan heeft en dat het belang onvoldoende is aangetoond.

Verder kort samengevat:

  • Het bevoegdheid- en onvankelijkheidsverveer van SVMN is vooralsnog afgewezen
  • Het verzoek van SVMN om verzoekers in de kosten te veroordelen is afgewezen
  • Voorhands is het verzoek op grond van art. 13 lid 6 WMCZ2018 door de commissie gehonoreerd.

Kortom, er is een belangrijk anker geslagen om in de bodemzaak (begin december) verder te kunnen.

 

Labels
uitspraak
LCVV
Clientenraad
SVMN